Zwolnienia w amerykańskim banku. Pracownicy korzystali z urządzeń mających „wywołać wrażenie aktywnej pracy”

0
10

Choć jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa, polskie przepisy umożliwiały świadczenie pracy w formie zdalnej, to dopiero epidemia COVID-19 wpłynęła na wzrost znaczenia tej formy pracy i jej rozpowszechnienie się w przedsiębiorstwach na całym świecie. W tym czasie popularność zyskały różne urządzenia mające symulować pracę na home office. Jak podaje BBC, w jednej z zagranicznych firm zwolniono pracowników za to, że podczas pracy korzystali z symulatorów wywołujących wrażenie korzystania z klawiatury.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/praca/news-zwolnienia-w-amerykanskim-banku-pracownicy-korzystali-z-urza,nId,7574771
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu