ZUS wypłaca specjalną rentę dla pracujących. Możesz dostawać 1200 zł nawet przez 3 lata

0
27

Renta szkoleniowa z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to mało znane świadczenie wśród Polaków. ZUS wypłaca tę szczególną rentę wyłącznie osobom aktywnym zawodowo, które znajdują się w szczególnej sytuacji. Niewiedzę Polaków o rencie szkoleniowej potwierdza między innymi fakt, że na Dolnym Śląsku, gdzie mieszka około 3 mln osób, od kilku lat nie było ani jednego beneficjenta tego świadczenia. Tymczasem można dostawać 1200 zł przez pół roku.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/praca/news-zus-wyplaca-specjalna-rente-dla-pracujacych-mozesz-dostawac-,nId,7099089
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu