ZUS wypłaca seniorom po 5540 zł. Nawet nie musisz mieć emerytury, by dostać dodatek

0
14

Emerytura honorowa wypłacana przez ZUS zwiększyła się od 1 marca 2023 roku o 595,46 zł. Jej wysokość w momencie przyznania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) obowiązuje przez cały okres pobierania świadczenia. Emeryturę honorową można otrzymać jako dodatek do emerytury zasadniczej, ale nie jest konieczne posiadanie do niej prawa. Przyznawana jest bowiem wyłącznie w oparciu o kryterium wiekowe.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/emerytury/news-zus-wyplaca-seniorom-po-5540-zl-nawet-nie-musisz-miec-emeryt,nId,6930002
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu