Wiek ochronny przed emeryturą. 4 lata nie mogą cię zwolnić, ani obciąć pensji

0
20

Ochrona przedemerytalna to szczególny przywilej pracowniczy, dla tych, którym zostało kilka lat do przejścia na emeryturę. Zwolnienie z pracy w tym szczególnym okresie schyłku aktywności zawodowej nie grozi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas nieokreślony. W gorszej sytuacji są osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Zapisane w Kodeksie pracy zasady nie są jednak bez wyjątków. Te są trzy: jeden odnosi się do zmniejszenia pensji, a dwa do pozbawienia pracy.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/emerytury/news-wiek-ochronny-przed-emerytura-4-lata-nie-moga-cie-zwolnic-an,nId,7169079
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu