Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

0
58

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022. Dochody budżetu państwa za 2022 r. wyniosły 504,8 mld zł. Natomiast wydatki budżetu zostały zrealizowane na poziomie 517,4 mld zł. Pozwoliło to na zamknięcie deficytu budżetowego kwotą 12,6 mld zł.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-rzad-przyjal-sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-za-2022-rok,nId,6795576
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu