​Rosja i Iran zacieśniają więzi. Zaczęły handlować ropą

0
17

Rosja zaczęła eksportować paliwa do Iranu. W lutym i marcu Federacja Rosyjska miała dostarczyć koleją do Iranu 30 tysięcy ton benzyny i oleju napędowego.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-rosja-i-iran-zaciesniaja-wiezi-zaczely-handlowac-ropa,nId,6710987
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu