Przed wiekiem emerytalnym jesteś pod ochroną. Zwolnienie z pracy tylko w dwóch wypadkach

0
41

Zwolnienie z pracy przed emeryturą nie grozi zatrudnionemu na umowę o pracę na czas nieokreślony. W gorszej sytuacji są jednak osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Zwolnienie z pracy zatrudnionego na etacie nie jest możliwe dzięki ochronie przedemerytalnej, która jest szczególną ochroną przysługującą osobom, którym do wieku emerytalnego niewiele zostało. Zapisane w Kodeksie pracy zasady nie są jednak niepodważalne. Trzeba bowiem pamiętać o trzech wyjątkach, z których jeden odnosi się do zmniejszenia pensji, a dwa do…

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/emerytury/news-przed-wiekiem-emerytalnym-jestes-pod-ochrona-zwolnienie-z-pr,nId,6949180
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu