Polska zagrożona ryzykiem powodzi przybrzeżnych. W Europie tylko Niemcy mają trudniejszą sytuację

0
15

Według Marsh McLennan Flood Risk Index, Polska jest narażona na powodzie przybrzeżne, których ryzyko będzie rosło w miarę nasilania się zmian w klimacie. Trzeba pamiętać, że powódź to klęska żywiołowa, która przynosi realne straty gospodarcze.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-polska-zagrozona-ryzykiem-powodzi-przybrzeznych-w-europie-ty,nId,6925713
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu