Po wyroku TSUE: Co z „sądową” waloryzacją wypłaconego przez bank kapitału? (Opinia)

0
38

Otwarta pozostaje kwestia możliwości urealnienia wartości świadczenia w czasie np. poprzez jej sądową waloryzację. Waloryzacja nie zakłada przecież żadnego zarobku po stronie banku, a jedynie wyrównanie wartości świadczenia w czasie. Kwota otrzymana przez konsumenta kilkanaście lat temu ma bowiem zupełnie inną wartość nabywczą niż obecnie, a dodatkowo wartość nabytej nieruchomości istotnie wzrosła. Wydaje się zatem, że dzisiejszy wyrok TSUE nie uchyla jeszcze w sposób ostateczny niepewności co do wzajemnych roszczeń stron i nadal będą się…

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-po-wyroku-tsue-co-z-sadowa-waloryzacja-wyplaconego-przez-ban,nId,6843139
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu