PKB na mieszkańca w UE. Polska szybko goni Zachód, Rumuni szybciej

0
21

W zestawieniu PKB per capita dla krajów Unii Europejskiej Polska zajęła 19. miejsce ze wskaźnikiem 79 proc. dla średniej europejskiej – wynika ze wstępnych danych Eurostatu. Standard siły nabywczej względem produktu krajowego brutto wzrósł średnio w przypadku obywatela naszego kraju o 2 pkt. proc. w porównaniu do 2021 r. i był kolejnym rokiem, który przybliżył Polskę do Zachodu.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-pkb-na-mieszkanca-w-ue-polska-szybko-goni-zachod-rumuni-szyb,nId,6675618
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu