Państwowy bank mógł naruszyć przepisy. Klienci się skarżą, Rzecznik Finansowy reaguje

0
26

Dwie instytucje finansowe – Bank Pekao S.A. oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A. – mogą zostać zbadane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Pismo do tej instytucji w ich sprawie złożył Rzecznik Finansowy. Zarzucił obu bankom m.in. bezpodstawne przedłużanie odpowiedzi na reklamacje dotyczące kredytów hipotecznych i niedotrzymywanie zasad dotyczących wakacji kredytowych.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/finanse/news-panstwowy-bank-mogl-naruszyc-przepisy-klienci-sie-skarza-rze,nId,7099301
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu