NBP ze sporą stratą za 2022 r. Bank centralny podał wyniki finansowe

0
20

Strata Narodowego Banku Polskiego w 2022 r. wyniosła 16,94 mld zł – podał bank centralny w czwartek publikując wyniki finansowe za ubiegły rok. Wskazał też, że jest to efekt wzrostu stóp procentowych w kraju i za granicą, co obniżyło wyceny posiadanych przez NBP zagranicznych obligacji i podwyższyło koszty polityki pieniężnej. W 2021 r. zysk wyniósł 10,97 mld zł.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-nbp-ze-spora-strata-za-2022-r-bank-centralny-podal-wyniki-fi,nId,6729603
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu