NBP podał dane na temat podaży pieniądze. Silny wzrost depozytów gospodarstw domowych

0
16

Wartość podaży pieniądza M3 w marcu 2023 r. zwiększyła się o 8,9 mld zł – poinformował Narodowy Bank Polski. Chodzi m.in. o gotówkę w obiegu, oraz depozyty i papiery dłużne z terminem zapadalności do 2 lat. NBP odnotował silny wzrost depozytów gospodarstw domowych i spadek depozytów firm.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-nbp-podal-dane-na-temat-podazy-pieniadze-silny-wzrost-depozy,nId,6739112
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu