Kondycja banków w Polsce gorsza niż w strefie euro. Szczególnie niepokoją „złe kredyty”

0
16

Choć podwyżki stóp przez Europejski Bank Centralny powodują pogorszenie warunków finansowania w strefie euro, sytuacja tamtejszych banków z kwartału na kwartał się poprawia. Rosną zyski, rentowność, marża odsetkowa i wskaźniki kapitałowe. Jak wynika z ostatniego raportu EBC, obniża się także udział „złych” kredytów w portfelu. W Polsce ten ostatni wskaźnik pozostaje na poziomie wyższym niż w Grecji.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-kondycja-bankow-w-polsce-gorsza-niz-w-strefie-euro-szczegoln,nId,6911598
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu