Jak „gołębie” gonią „jastrzębie” w walce z inflacją? Felieton Tomasza Pruska

0
79

Wystarczyło niewielkie spowolnienie inflacji, aby największe banki centralne świata już szukały pretekstu do ograniczenia podwyżek stóp procentowych, a nawet ostrożnego sygnalizowania końca cyklu, czyli „gołębie” biorą powoli górę nad „jastrzębiami” w polityce pieniężnej. Z jednej strony „gołębie” przejawiają dobrze widzianą przez polityków troskę o utrzymanie wzrostu gospodarczego. Z drugiej, niebezpiecznie igrają ze wzrostem cen, który przy wyhamowaniu stóp może się utrwalić na nieakceptowalnie wysokim poziomie, co na dłużą metę rujnuje…

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-jak-golebie-gonia-jastrzebie-w-walce-z-inflacja-felieton-tom,nId,6575199
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu