Jak globalizacja wpływa na pracę?

0
19

Automatyzacja i robotyzacja będą prawdopodobnie kluczowymi czynnikami wpływającymi na zmiany popytu na rynku pracy w przyszłości. Procesy te będą jednak równoważone przez powstawanie miejsc pracy w zupełnie nowych dziedzinach określanych mianem „miejsc pracy jutra”.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/praca/news-jak-globalizacja-wplywa-na-prace,nId,6599360
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu