Dziedziczenie ustawowe może zadziałać, nawet gdy zostawisz testament. Majątek przejmie państwo

0
12

Dziedziczenie ustawowe to mechanizm rozdysponowania własności zmarłego w oparciu o prawo spadkowe, w wypadku gdy spadkodawca nie zostawił po sobie testamentu. Ten mechanizm wchodzi w grę jednak nie tylko w sytuacji braku testamentu. Co warto też podkreślić, zgodnie z dziedziczeniem ustawowym, nasz majątek po śmierci może przejąć gmina lub Skarb Państwa.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-dziedziczenie-ustawowe-moze-zadzialac-nawet-gdy-zostawisz-te,nId,6770912
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu