Dodatek osłonowy w 2024 roku. Będzie wyższy, ale tylko z pozoru

0
23

W przyszłym roku gminy zajmą się wypłatą dodatku osłonowego dla najuboższych, który ma za zadanie zrekompensować tym osobom skutki inflacji i podwyżek energii. Dodatek będzie nadal oparty o kryterium dochodowe, ale ma być wypłacany tylko za pół roku i powiększony o wskaźnik inflacji w 2022 roku – informuje serwis Prawo.pl.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/finanse/news-dodatek-oslonowy-w-2024-roku-bedzie-wyzszy-ale-tylko-z-pozor,nId,7216630
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu