Dodatek emerytalny dla sołtysów ze zgodą Sejmu. Dostaną 300 zł

0
17

Sejm przyjął projekt ustawy o tzw. dodatku sołtysowym. Rządowy projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przewiduje przyznanie dodatkowego świadczenia w wysokości 300 zł miesięcznie osobom, które osiągnęły wiek 60 lat w przypadku kobiet, a 65 lat w przypadku mężczyzn. Muszą oni sprawować tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie krócej niż 8 lat.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/emerytury/news-dodatek-emerytalny-dla-soltysow-ze-zgoda-sejmu-dostana-300-z,nId,6717117
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu