Czym jest opłata adiacencka i kiedy jest obowiązkowa?

0
32

Scalenie nieruchomości, jej podział lub budowa urządzeń infrastruktury technicznej i wynikający z tego wzrost wartości nieruchomości obarcza właściciela nieruchomości koniecznością uiszczenia pewnej opłaty. Jest to opłata adiacencka, która może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news-czym-jest-oplata-adiacencka-i-kiedy-jest-obowiazkowa,nId,7099604
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu