Czy mikroprzedsiębiorcy mogą działać w związkach zawodowych? Ekspertka wyjaśnia

0
38

Zrzeszanie się osób w związkach zawodowych często utożsamiane jest z tymi zatrudnionymi na umowę o pracę. Tymczasem to nie Kodeks pracy, a ustawa o związkach zawodowych reguluje kwestię możliwości przynależności do związku. Przepisy prawa nie wskazują, że do związków zawodowych mogą należeć wyłącznie pracownicy, a więc – zgodnie z Kodeksem pracy – osób świadczącą zawodowe obowiązki służbowe na podstawie umowy o pracę.

Fragment pochodzi z artykułu opublikowanego pod adresem: https://biznes.interia.pl/praca/news-czy-mikroprzedsiebiorcy-moga-dzialac-w-zwiazkach-zawodowych-,nId,6941755
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu